avoimet työpaikat avoimet työpaikat

Communicare Finland Oy ASML:n jäsenyritys

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (ASML) on aktiivinen toimija alan itsesääntelyssä, joka tarjoaa jäsenyrityksilleen yksilöllistä ja liiketoimintalähtöistä neuvontaa ja ohjeistuksia muun muassa tietosuojaan, kuluttajansuojaan ja muihin alan toiminnan osa-alueisiin, kuten pelisääntökysymyksiin. Jäsenkonsultaation ja tiedottamisen lisäksi ASML vaikuttaa vahvasti viranomaisten kannanottoihin ja lainsäädäntöön.

Asiakkuusmarkkinointi muuttuu ja kehittyy nopeasti, siksi ASML on meille tärkeä kumppani ja osa sidosryhmätoimintaamme. Jäsenyrityksenä varmistamme, että saamme ajantasaista tietoa toimintamme kehittämiseen, hyödyllistä toimialatietoutta, pysymme trendien mukana ja tarvittaessa saamme asiantuntija-apua ASML:n neuvontapalveluiden kautta.

Jäsenyydestämme hyötyvät niin Communicare Finland Oy:n 200 työntekijää, päämiehemme ja yhteistyökumppanimme että asiakkaat, toteaa toimitusjohtaja Jyri Rahikainen