TARJOUSPYYNTÖ
Tarinat

Nina nautti opiskelusta – ja on nyt johtamisen erikoisammattilainen

HR- ja rekrytointipäällikkömme Nina Rasehorn on nykyään myös johtamisen erikoisammattilainen! Nina nimittäin viimeisteli juuri johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).

Halu oppia uutta ja saada uutta näkökulmaa omaan työhön sai Ninan hakeutumaan opintojen pariin 25 vuoden tauon jälkeen. Johtamisen ja yritysjohtamisen opinnot tuntuivat luonnolliselta jatkumolta pian 20 vuotta erilaisia esimies-, päällikkö-, vetovastuutehtäviä hoitaneelle Ninalle.

– Johtamisen maailma innostaa ja kiinnostaa minua suunnattomasti. Porautuminen syvälle johtamisen eri osa-alueisiin oli mielenkiintoista ja motivaatio vain kasvoi päivä päivältä. Opinnot veivät mukanaan ja opiskelu ylitti kaikki odotukseni!

Opiskelun kautta kertynyttä uutta osaamista voi usein hyödyntää myös omassa työssä. Nina kertoo saaneensa lisää eväitä niin esimiestyöskentelyyn kuin projektien johtamiseen ja organisointiin. Joustava työ tuki opiskelutavoitteiden saavuttamista.

– Työnantaja antoi 100 % tukensa opinnoilleni esimerkiksi työaikajoustojen kautta. Meillä on myös oppisopimusopiskelijoita sekä työharjoittelua suorittavia työntekijöitä, joten yritys arvostaa opiskelemista ja kouluttautumista.

Nina suosittelee opiskelua kaikille, joilta löytyy halua, motivaatiota ja aikaa opiskelulle.

– Uuden oppiminen on kovin virkistävää ja antaa enemmän kuin ottaa!

Ota yhteyttä